Publikacije PIŠK

 

2019

Prekmurje ob zgodovinski prelomnici 1919

 

Zbornik izbranih dokumentov ob priključitvi Prekmurja in združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim narodom z naslovom Prekmurje ob zgodovinski prelomnici je razdeljen na šest poglavij, k čemur je ob koncu dodana bibliografija, ki podaja knjižne izdaje, nastale ob obletnicah v počastitev priključitve Prekmurja tedanji Kraljevini SHS oziroma sedanji RS Sloveniji. Pred tem je poglavje posvečeno praznovanju zgodovinske prelomnice Prekmurja 1919 ob desetletjih 1919-2019, v prvem je govora o imenu Prekmurje, demografski podobi in uveljavljanju madžarizacije v drugi polovici 19. stoletja, ostala štiri poglavja pa zajemajo okvirno čas od oktobra 1918 do junija 1920, torej od ustanovitve Države SHS, Narodnih svetov in Narodne vlade pa do podpisa trianonske pogodbe z Madžarsko.

Priprava in izdaja zbornika je bila kot projekt v jubilejnem prekmurskem letu potrjena s strani Iniciativnega odbora za obeleževanje 100-letnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in finančno podprta s strani Ministrstva za kulturo RS.