Poletna domoznanska bralna značka – Zakladnice

Z bralnim projektom, Poletna domoznanska bralna značka – Zakladnice, je Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota kot osrednja območna knjižnica (OOK) za pomursko območje pričela v letu 2017. Projekt poteka v poletnem času, tj. od 21. junija do 22. septembra, zato smo jo poimenovali kar poletna domoznanska bralna značka oziroma Zakladnice, saj so na bralnem seznamu zajeti knjižnični zakladi domoznanske narave.

Odložitev za bralni projekt izhaja iz promocije pisne kulturne dediščine v lokalnem prostoru, spodbujanja tako bralne kulture kot zanimanja za tovrstno literaturo in širjenja znanja, ki ga ponuja naše lokalno okolje. V ta namen se pripravi zgibanka z bralnim seznamom, ki je razdeljen v štiri sklope, z izborom iz strokovne in leposlovne literature ter poezije in narečnih tiskov, ki so nasploh specifika našega lokalnega prostora. Zgibanki je dodan tudi vtisni listek, na katerega sodelujoči zapišejo naslove prebranih knjig in vtise, ki so se jim porodili oziroma ustvarili po prebranih Zakladnicah. V izbranem terminu je potrebno prebrati 4 Zakladnice:

  • 2 deli iz sklopa strokovna literatura (1 delo iz sklopa leposlovje oz.1 delo iz sklopa poezije in 1 delo, ki je izšlo v narečnem tisku) ali
  • 2 deli iz sklopa strokovna literatura (1 delo iz sklopa leposlovje in 1 delo iz sklopa poezije).

Domoznanska bralna značka Zakladnice je projekt OOK v sodelovanju z vsemi osrednjimi knjižnicami na območju (Knjižnica-Kulturni center Lendava, Splošna knjižnica Ljutomer in Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona). Namen izvedbe projekta v partnerskem sodelovanju z ostalimi knjižnicami na območju izhaja iz želje po tesnejšem sodelovanju in nadgradnji skupnih storitev, ki nas lahko še bolj povežejo, obogatijo našo dejavnost, izpostavijo in poudarijo naše vezi, posebnosti in skupne specifike.

 

2017

Zaključna prireditev 1. domoznanske bralne značke – Zakladnice je bila izvedena 17. oktobra 2017, domoznansko bralno značko pa je osvojilo 14 bralcev (12 bralk in 2 bralca). Hkrati s priznanjem je bila podeljena tudi knjižna nagrada, pesniška zbirka Kalende slovenskega pisatelja, esejista, slovenista, urednika, predvsem pa pesnika Milana Vincetiča (1957-2017). S tem smo se tudi poklonili njegovemu bogatemu ustvarjalnemu opusu in spominu. Uvodoma pa je dr. Klaudija Sedar iz Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota namenila pozornost domoznanstvu oziroma domoznanski dejavnosti in predstavila le-to na primeru murskosoboške knjižnice.

 

NAJBOLJ BRANE ZAKLADNICE V 2017

Strokovna literatura:
Jelka Pšajd; Mateja Huber: Čist moraš s tega sveta
Janez Balažic: Pomurje
Jože Zadravec: Značilnosti ljudske prehrane v Prekmurju

Leposlovje:
Dušan Šarotar: Biljard v Dobrayu
Ernest Ružič: Vijolični dim
Karolina Kolmanič: Pozabljene pomladi

Poezija:
Feri Lainšček: Demon ljubezni
Milan Vincetič: Divan
Naci Kranjec: Ker sem človek

Narečni tiski
Evgen Car: Poredušov Janoš
Jožef Gjuran: Življenje po prekmursko

 

2018 

2. domoznansko bralno značko je osvojilo 20 bralcev, katerim so bila na zaključni prireditvi, 9. oktobra 2018, podeljena priznanja s knjižnimi nagradami. Za njihovo domačo domoznansko zbirko smo izbrali zbornik Zapisana beseda ostane – Littera scripta manet, ki ga je izdala PiŠK MS v letu 2017, ob 500. obletnici začetka reformacije in 300. obletnici izdaje Malega katekizma Franca Temlina, prve doslej ohranjene knjige v prekmurskem jeziku. Uvodno krajše predavanje je pripravila Vesna Laissani, direktorica Splošne knjižnice Ljutomer, na temo prve čitalnice in prvega slovenskega tabora v Ljutomeru, od česar je v letu 2018 minilo 150 let.

 

NAJBOLJ BRANE ZAKLADNICE V 2018

Strokovna literatura:
Ivan Jerič: Moji spomini
Lajoš Bence: Pričevanja o pisatelju Mišku Kranjcu

Leposlovje:
Olga Paušič: Pod drobnogledom
Cilka Dimec Žerdin: Stara hiža

Poezija:
Feri Lainšček: Ne
Milan Vincetič: Arka

Narečni tiski:
Dani Rajh: Ka de štima rejs ta prava
Jožef Hajdinjak et al.: Korina naših sanj
Milivoj Miki Roš: Škrat Babilon

 

2019

Na zaključni prireditvi 3. domoznanske bralne značke, 10. oktobra 2019, je bilo podeljenih že 28 priznanj s knjižnimi nagradami, kar je potrditev, da so naše domače zgodbe, pričevanja in pesmi tiste, ki nas navdajo s toplino in se nas najbolj dotaknejo, kar je tudi od samega začetka naprej popotnica bralnemu projektu. Kot uvod v podelitev priznanj, predstavitev najbolj branih Zakladnic in vtisov, ki so ostali po prebranih Zakladnicah je dr. Klaudija Sedar iz Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota pripravila predavanje o Prekmurju ob zgodovinski prelomnici Prekmurja 1919 na podlagi prav tako naslovljenega zbornika, ki ga je knjižnica izdala ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Kot knjižna nagrada za osvojeno domoznansko bralno značko je bila izbrana publikacija PIŠK MS iz leta 2018 Fajn je bilou – zgodbe iz življenja Porabk in Porabcev.

 

NAJBOLJ BRANE ZAKLADNICE V 2019

Strokovna literatura:
Manko Golar: Deček z jabolki: spomini iz otroštva in mladosti
Matija Slavič : Prekmurje
Bojan Zadravec: Vladekova pot v neznano: kronika židovske družine iz Murske Sobote

Leposlovje:
Olga Antič et al.: Panonske pletenine
Boris Brunec: Ljudje in ljubezen ob Muri
Ferdo Godina: Ko so cvetele marelice
Vida Žabot: Križ na prsih

Poezija:
Feri Lainšček: Hiša svetega Nikolaja
Marija Šedivy: Bosa potujem

Narečni tiski:
Štefan Kardoš: Stric Geza gre v Zaturce = Geza bači dé v Zaturce
Klaudija Sedar: Fajn je bilou