Zgodovina knjižnice na kratko

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je osrednja območna knjižnica za Mestno občino Murska Sobota, za občine:

 • Murska Sobota (dr. Aleksander Jevšek)
 • Beltinci (župan: Milan Kerman)
 • Cankova (župan: Drago Vogrinčič)
 • Gornji Petrovci (župan: Franc Šlihthuber)
 • Grad (županja: Cvetka Ficko)
 • Hodoš (župan: Ludvik Orban)
 • Kuzma (župan: Jožef Škalič)
 • Moravske Toplice (župan: Alojz Glavač)
 • Puconci (podžupan: Ludvik Novak)
 • Rogašovci (župan: Edvard Mihalič)
 • Šalovci (župan: Iztok Fartek)
 • Tišina (župan: Franc Horvat)

ter domoznanska knjižnica za Prekmurje, Prlekijo in Porabje. Razvila se je iz društvenih knjižnic pred drugo svetovno vojno in iz ljudske knjižnice, ki je začela delovati 1946, ter študijske knjižnice (ustanovljena 1955). Ljudska in študijska knjižnica sta se 1973 združili in se poimenovali tako, kot se ime glasi še danes. Knjižnica ima študijski, splošnoizobraževalni in mladinski oddelek. V zadnjih nekaj letih se je uveljavila med uporabniki tudi potujoča knjižnica oz. bibliobus s svojimi izposojevališči v  dvanajstih občinah in v Porabju na Madžarskem. Knjižnica zbira slovenske tiske, znanstveno, strokovno in leposlovno literaturo in drugo gradivo o regiji, posebej starejše slovenske pomurske tiske in literaturo v madžarskem jeziku. Skrbi za reden dotok slovenske literature v Slovensko Porabje na Madžarskem in izmenjuje znanstveno literaturo z madžarskimi in avstrijskimi knjižnicami. V začetku leta 1991 je bila računalniško opremljena in vključena v računalniško podprt slovenski knjižnični informacijski sistem. Financira jo Mestna občina Murska Sobota skupaj z prej naštetimi dvanajstimi občinami, sredstva  za nakup gradiva pa dobiva tudi iz republike.