Poslanstvo in vizija

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je osrednja območna knjižnica (OOK), ki opravlja posebne naloge iz 27. člena Zakona o knjižničarstvu (2001) za splošne knjižnice na svojem območju in te knjižnice strokovno povezuje v območno mrežo, ki zagotavlja koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti.
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota pokriva svoje območje z mrežo svojih enot in sodeluje pri izvajanju območnih funkcij z Občinsko knjižnico Gornja RadgonaSplošno knjižnico Ljutomer in Knjižnico Lendava.
Izvajanje posebnih nalog je opredeljeno v Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah (2003), ki PiŠK nalaga izvajanje štirih nalog:

  • Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij.
  • Strokovno pomoč knjižnicam na območju.
  • Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva.
  • Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja.

 

Poslanstvo in vizija osrednjih območnih knjižnic (OOK-jev) v Sloveniji 

Za uresničitev poslanstva skrbi TIM OOK, ki ga sestavljajo direktorji slovenskih osrednjih območnih knjižnic in regijski koordinatorji.