Romski oddelek

Romski oddelek Romano Kher je rezultat projekta Romano Kher - Romska hiša v sodelovanju z romskim društvom Phuro Kher - Stara hiša ter Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota. Ponuja čez sedemsto enot knjižničnega gradiva z romsko tematiko, od knjig, DVD-jev in plošč do časopisov in drugega gradiva, ki je ustrezno obdelano in razporejeno. Prav tako ne manjkajo leposlovne in strokovne knjige v romskem jeziku avtorjev iz lokalnega in širšega evropskega prostora. Zbiranje gradiva se nadaljuje, saj le-to navsezadnje pomembno vpliva na knjižnično dejavnost kot tudi na spoznavanje romske kulture, jezika, zgodovine in njihove identitete. Ključni namen romskega oddelka Romano Kher je širjenje bralne kulture med romskim prebivalstvom kot tudi seznanjanje z romsko literaturo in njihovo bogato dediščino med neromskim prebivalstvom. Vse to pa prispeva h krepitvi medkulturnega dialoga med pripadniki romske skupnosti in pripadniki večinskega naroda.