Obvestila
10 January 2023, 11:07

Uspešno lokalno sodelovanje med knjižnico in RIS Dvorec Rakičan

projekt Adrion Cultural Heritage Collections Network – ADRINETBOOK

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan je partner v mednarodnem projektu Adrion Cultural Heritage Collections Network – ADRINETBOOK, ki se izvaja in je sofinanciran v okviru Jadransko-jonskega programa (ADRION). Projekt, ki se izvaja od 2. marca 2020, gradi na razvoju virtualnih zbirk kot pomembnemu doprinosu k ohranjanju kulturne dediščine na trajnosten in sodoben način. Projektni partnerji v okviru projekta oblikujemo celostno in edinstveno Adrion zbirko, navezujoč se na evropske digitalne zbirke digitalne knjižnice Europeana.

V projektu pod vodstvom vodilnega partnerja Občine Macerata iz Italije sodelujejo naslednji partnerji: Centralni inštitut za enoten katalog italijanskih knjižnic (IT), Občina Gjirokastra (AL), Muzej sodobne umetnosti Zagreb (HR), Agencija za ruralni razvoj zadarske županije (HR), Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković (RS), Občina Thassos (EL) in Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (SI).

Osrednji namen projekta je izboljšanje in ohranjanje specifičnih kulturnih dobrin, zlasti knjižnega in slikovnega gradiva ter literarnih dokumentov, s čimer bo digitalizirana dediščina dostopna širši javnosti znotraj programskega območja Italije, Slovenije, Hrvaške, Albanije, Grčije in Srbije. Omenjeno v sklopu projekta partnerji dosegajo z oblikovanjem mreže med deležniki kulturnega in turističnega sektorja, strokovnimi usposabljanji in digitalizacijo izbranih zbirk. 

V okviru projekta, ki se bo zaključil 1. marca 2023, RIS Dvorec Rakičan med drugim digitalizira knjižnično gradivo, ki bo združeno z evropsko bazo kulturne dediščine Europeana. Pri tem sodeluje s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota. Na ta način bo prekmurska bogata dediščina dosegljiva vsem zainteresiranim uporabnikom mednarodne digitalne baze.