Obvestila
22 November 2022, 16:53

Nagrada ZSK Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota

za projekt KATALOGIZACIJA JUDOVSKIH MOLITVENIKOV IN OBREDNIH KNJIG

18. novembra 2022 je bila v Dvorani v mestnem parku pri Valvasorjevi knjižnici v Krškem prireditev v počastitev Dneva splošnih knjižnic. Podeljene so bile nagrade za najboljše projekte v splošnih knjižnicah. Izmed trinajstih prijavljenih projektov je komisija pri Združenju splošnih knjižnic letos izbrala tri, ki kažejo inovativen pristop k strokovnemu knjižničarskemu delu oziroma k oblikovanju storitev za uporabnike.

Nagrado ZA NAJBOLJŠI PROJEKT SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC ZA INOVATIVEN PRISTOP K STROKOVNEMU DELU je prejela Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota za projekt KATALOGIZACIJA JUDOVSKIH MOLITVENIKOV IN OBREDNIH KNJIG IZ OBDOBJA OD 1779 DO 1942.

Obrazložitev:

Knjižnica je v okviru projekta Katalogizacija judovskih molitvenikov in obrednih knjig iz obdobja od 1779 do 1942 katalogizirala skoraj 100 enot molitvenikov in obrednih knjig, ki so bile v lasti judovskih družin, živečih na območju Prekmurja do začetka druge svetovne vojne oz. do deportacije v koncentracijska taborišča, in osnovala Judovsko zbirko. Zbirka vsebuje molitvenike in obredne knjige v hebrejskem, madžarskem in nemškem jeziku ter jidišu in so dragocena zapuščina pomurske judovske skupnosti. S katalogizacijo je knjižnica omogočila raziskovalno delo na tem gradivu, z osnovanjem zbirke pa se poklanja spominu nekdanjega dela svoje skupnosti in gradi zavest o kulturi in preteklosti svojega kraja. Pri katalogizaciji jezikovno, vsebinsko in kronološko posebnega gradiva v sistemu COBISS se je knjižnica soočila s številnimi izzivi, ki niso del njene vsakdanje prakse, in pri reševanju ubirala še neuhojene poti. Rešiti je morala vprašanja transkripcije, dela z neznanimi jeziki, problematiko identifikacije gradiva in druga. Uspešno jim je bila kos ob povezovanju s številnimi zunanjimi sodelavci, vključno s strokovno podporo Izraelske nacionalne knjižnice. Pomemben rezultat projekta je novo osnovana zbirka, ki bogati kulturno dediščino Pomurja. Z vpisom v sistem COBISS je na razpolago raziskovalcem in vključena v širši kontekst predstavitve kulturne dediščine, s potujočo razstavo pa se še širi njena prepoznavnost.