Oddelek za odrasle
12 May 2022, 18:00

Prireditev ob 20-letnici Univerze za tretje življenjsko obdobje Murska Sobota

U3 Murska Sobota

Nagovori:
Danica Flisar, predsednica UTŽO Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek, župan MOMS Murska Sobota
Dejan Dravec, direktor LU Murska Sobota

Slavnostna govornica:
dr. Ana Krajnc, predsednica Slovenske UTŽO

Kulturni program:
člani univerze in njihovi vnuki
pevski oktet Prekmurci in
sodelavci Malega radia na Murskem valu