Mozgókönyvtár

Általános adatok:

·     Mercedes-Benz városi busz alváz

·     Mercedes 250 LE motor, ABS, szervo

·     Felépítmény AS Remont Domžale

·     Külső desing: Gregor Purgaj, Murska Sobota

·    12 m hosszú, 2,5 m széles

·     Súly (könyvek nélkül): 12500 kg

·     Súly (könyvekkel + 2 személlyel együtt): 18000 kg


Felszerelés:

·     rádió,

·     légkondicionáló berendezés,

·     kamera a hátrafelé menethez,

·     2 x számítógép,

·     2 x vonalkód leolvasó,

·     nyomtató.

A mozgókönyvtár keretében mintegy 7.000 könyv és nem hagyományos dokumentum áll a felnőtt olvasók, az iskolások és az óvodások részére. 2012 óta a számítógépes könyvtári kölcsönzés vezeték nélküli internet hálózaton keresztül történik.


A bibliobusz menetrendje


Története

A mozgókönyvtári szolgáltatás gondolata már az I.világháború utáni időszakban felvetődött Muravidéken. Konkrét adatokat ezzel kapcsolatosan a Novine c. hetilap 1926. évi számaiban találunk. A huszas évek második felében 10 utazó könyvtárról tudunk, minden egyes ilyen gyűjtemény 50 kötetből állt.  

A muraszombati könyvtárban már régóta tervezték a mozgókönyvtári szolgáltatás bevezetését. A Tanulmányi Könyvtár akkori vezetősége már 1975-ben beiktatta évi munkatervébe egy kisebb bibliobusz vásárlását. A terv megvalósítására csak 1995-ben került sor, amikor a könyvtár vezetősége a ljubljanai székhelyű Kompas idegenforgalmi cégtől egy régebbi mozgó pénzváltó buszt kapott ajándékba. Ez egy kisebb busz volt, amelyet a muraszombati könyvtár rövid egy év alatt bibliobusszá alakított át, s 1995. május 3-án indult útjára, hogy bejárja a muraszombati és a szomszédos községek településeit.

Az olvasók körében nagy visszhangra talált, a polcain mintegy 2500 könyvet tudtunk elhelyezni, de röviddel később megállapítottuk, hogy ezzel a kis busszal nem tudjuk teljes egészében  olvasóink elvárásait teljesíteni. Két évvel később már egy új, korszerűbb bibliobusz vásárlását helyeztük kilátásba. A művelődési minisztérium és az érintett községek támogatásával 5 évvel később sikerült egy új, korszerű bibliobuszt vásárolni, amelyen mintegy 5000 könyvek és egyéb dokumentumot tudtunk elhelyezni, ez a busz 2000. május 3-án kezdte meg működését.

2014-ben a buszt részben sikerült felújítani s új tetszetős küldőt kapott, a belső tér egy részét átalakítottuk, további új könyveket tudunk ilymódon elhelyezni a polcokon. A könyvkölcsönzés két hordozható számítógépen vezeték nélküli internet hálózaton keresztül bonyolódik le, a COBISS központi rendszerén keresztül folyamatos az adatcsere. A muraszombati könyvtár bibliobusz kéthetente 70 megállóhelyen 12 község területén kölcsönöz könyveket és más dokumentumokat.  

Küldetés

 A mozgókönyvtár fő feladata az, hogy Muravidék és Rábavidék területén ugyanolyan szintű könyvtári szolgáltatást biztosítson az ott élő vidéki lakosság részére, mint a muraszombati központi intézménybe látogató felhasználók részére. Legfontosabb célunk az, hogy mind több családhoz s magánszemélyhez eljusson az írott szó, s mind több olvasónk legyen.   

 Magyar nemzetiségi útvonal

 A bibliobusz kéthetente a magyar útvonal keretében ellátogat a goričkói nemzetiségi településekre, ezek pedig a következők: Čikečka vas - Csekefa, Motvarjevci - Szentlászló, Prosenjakovci - Pártosfalva, Središče - Szerdahely, Domanjševci - Domonkosfa, Krplivnik – Kapornak és Hodoš - Hodos. 

Rábavidéki útvonal

 A muraszombati bibliobusz 2000. szeptember 20-a óta kéthetente ellátogat a magyarországi Rábavidékre is, ahol a szlovén nemzetiség él. Itt a felnőttek, az iskolások és az óvodások részére a legújabb szlovén könyveket kínáljuk kölcsönzésre. Ezen települések a következők: Felsőszölnök - Gornji Senik, Alsószölnök - Dolnji Senik, Szakocsfalu - Sakalovci, Apátistvánfalva - Števanovci és Szentgotthárd.

Olvasási verseny a bibliobuszon

A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár keretében 2015 óta a mozgókönyvtár tagjai  ugyanolyan feltételek mellett bekapcsolódhatnak az olvasási versenybe, mint a muraszombati központi intézmény olvasói.

A mozgókönyvtár munkatársai:

Jana Balažic, a mozgókönyvtár vezetője
jana.balazic@ms.sik.si

Slavko Meolic, tájékoztató könyvtáros
slavko.meolic@ms.sik.si

Papp József, nemzetiségi tájékoztató könyvtáros
jozef.papp@ms.sik.si

Stanko Petek, buszvezető és tájékoztató könyvtáros
stanko.petek@ms.sik.si
 
A BIBLIOBUSZ TELEFONJA: 041 382 895

A bibliobuszról megjelent szakcikkek:

Knjižničarske novice, 3. 8. 1995 (PDF, 1.5MB)
Knjižničarske novice, oktober 2000 (PDF, 2.2MB)
Novine, 17. 1. 1926 (PDF, 1.8MB)
Porabje, 6. 4. 1995 (PDF, 9.2MB)
Porabje, 19. 10. 2000 (PDF, 8.6MB)
Slovenec, 18. 4. 1995 (PDF, 
Soboške novine, 15. 6. 2015
Soboške novine, 23. 6. 2000
Vestnik, 2. 3. 1995
Vestnik, 22. 6. 2000

Értesítések

List is empty.

Események

List is empty.