A könyvtár küldetésnyilatkozata és viziója

A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár mint körzeti központi könyvtár Szlovén Könyvtári Törvény (2001) 27. szakasza értelmében regionális külön közkönyvtári feladatokat lát el. Szervezi és koordinálja a térség közkönyvtári tevékenységét s munkáját.

A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár a régió területén folyamatosan ellátja és biztosítja a könyvtári tevékenységet a saját hálózatán belül, s együttműködik a Gornja Radgona-i községi könyvtárral, a ljutomeri Közkönyvtárral, valamint a lendvai Könyvtárral a körzeti könyvtári tevékenység kiszélesítése terén.

A körzeti központi könyvtá rak szabályzata (2003) alapján a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárnak az alábbi négy külön feladatokat kell ellátni:  

  • Biztosítani kell a gazdagabb és az igényesebb könyvtári állományt és nagyobb információ áramlást.
  • A térség könyvtárai részére a szakmai segítséget.
  • A helyismereti állomány gyűjtését, feldolgozását és megőrzését.
  • Koordinálja a térség régi könyvtári állományának a selejtezését.

A szlovéniai körzeti központi könyvtárak küldetésnyilatkozatát és vizióját a körzeti központi könyvtárak igazgatói és a körzeti könyvtári tevékenység koordinátorai dolgozták ki.