Általános tudnivalók

Mi mindenre van szükség, hogy a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár tagja legyek?

- érvényes személyi lap fényképpel,

- azon diákok, akiknek még nincs személyi lapjuk, hozzák el az iskola igazolását,

- kitöltött beiratkozási űrlap,

- a 15 évnél fiatalabb gyermekek, kérjék meg szüleiket és gyámjaikat, hogy

  azok töltsék ki a beiratkozási lapot.

 

Mit kell tudnom a tagsági lapról?

- érvényes a Területi és Tanulmányi Könyvtár minden részlegében és a bibliobuszon,

- nem ruházható át másra,

- ha elveszik, azonnal értesíteni kell a könyvtárat,

- a tagsági lap alapján csak egy azonos című könyv kölcsönözhető ki.

 

Mit kell tudnom, ha ellátogatok a könyvtárba?

- minden látogatáskor be kell mutatnom a tagsági lapot,

- a könyvtárban könyvet, térképet, folyóiratokat, újságokat, hang és videokazettákat, s CD-ket

  kölcsönözhetek,

 - szakkönyveket és szépirodalmi műveket jegyezhetek elő, amelyek 5 napig várnak rám.

 

Milyen hosszú időre szól a kölcsönzés?

- A szépirodalmi könyveket 21, a szakkönyveket 30 napra, míg a biblibuszon

  pedig 2 hétre lehet kölcsönözni,

- a kölcsönzési határidő letelte előtt személyesen, vagy telefonon keresztül

  meg lehet hosszabbítani a kölcsönzési határidőt. 

  

Miért kapok az otthoni címre figyelmeztetést?

- ha a kellő határidőre nem hozza vissza a könyvet, a könyvtár figyelmezteti Önt,

- már az első figyelmeztetéskor késedelmi díjat számítunk fel a figyelmeztetés

  költségével együtt a Területi és Tanulmányi Könyvtár érvényes árjegyzéke alapján.

 

 Mit lehet fénymásolni?

- a könyvtár csak a saját állományából fénymásol,

- a teljes könyvet nálunk nem lehet lemásolni,

- a fénymásolás díja az érvényes árjegyzékben van feltüntetve.

 

Milyenek a könyvtári illemszabályok?

- a könyvtár helyiségeiben tilos a dohányzás, nem illő hangosan beszélni,  élelmet fogyasztani és inni,

  valamint mobil telefont használni,

- a háziállatok nem jöhetnek be a könyvtárba. 
 

S mi az, amit még a könyvtárunk nyújt?

Kölcsönözni lehet könyveket, újságoklat és folyóiratokat, térképeket, játékokat, CD-romokat. A számítógépen kereshetünk az adatbázisokban, használhatjuk az internetet, s igénybe vehetjük a könyvtárközi kölcsönzést a többi szlovéniai közkönyvtár közreműködésével.

 

Rendezvények fiataloknak és idősebbeknek:

    - meseórák

    - irodalmi estek

    - kiállítások

    - könyvbemutatók

    - útibeszámolók és

    - szakelőadások.