A könyvtár rövid története

A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár mint körzeti központi könyvtár, s Muraszombat városi község és a következő községek részére végez könyvtári szolgáltatást: 


·         Beltinci (Milan Kerman polgármester),
·         Cankova (Drago Vogrinčič polgármester),
·         Gornji Petrovci (Franc Šlihthuber polgármester),
·         Grad (Cvetka Ficko polgármester),
·         Hodos (Ludvik Orban polgármester),
·         Kuzma (Jožef Škalič polgármester),
·         Moravske Toplice (Alojz Glavač polgármester),
·         Puconci (Ludvik Novak polgármester),
·         Rogašovci (Edvard Mihalič polgármester),
·         Šalovci (Iztok Fartek polgármester),
·         Tišina (Franc Horvat polgármester).


Könyvtári gyűjteménye a II. világháború előtti civil szervezetek és a korabeli népkönyvtár állományából jött létre. A könyvtár 1946-ban kezdte meg tevékenységét, míg a tanulmányi könyvtár 1955-ben alakult meg. A népkönyvtárat és a tanulmányi könyvtárat 1973-ban egyesítették, s akkor kapta a mai elnevezését. Az intézmény ma egyben Muravidék, Prlekija és Rábavidék helytörténeti könyvtára.


A könyvtárnak felnőtt- és gyermekkönyvtári részlege van. Több mint tíz évvel ezelőtt kezdte meg működését az utazó könyvtár, a bibliobusz, amely ma 12 község területén, s a magyarországi Rábavidéken kölcsönöz könyvtári dokumentumokat. A könyvtár gyűjti, szolgáltatja és megőrzi a régióban megjelenő szlovén folyóiratokat, a tudományos, szak- és szépirodalmi műveket, valamint más dokumentumokat. Külön figyelmet fordít a régi muravidéki szlovén és magyar nyelvű hetilapok, folyóiratok és könyvek gyűjtésére. Gondoskodik a rábavidéki szlovének folyamatos anyanyelvi könyvellátásáról, s együttműködik a magyarországi és az osztrák könyvtárakkal a szakkönyvek folyamatos cseréje terén. 1991-ben jött létre az országos szlovén könyvtári információs rendszer, amelyhez a mi könyvtárunk is csatlakozott. A könyvtár folyamatos működését a muraszombati község finanszírozza a többi 12 községgel együtt. A könyvtári dokumentumok beszerzését részben a Művelődési Minisztérium biztosítja.