Könyvtárközi kölcsönzés

Azon dokumentumok, amelyek nem találhatók meg a Területi és Tanulmányi Könyvtár állományában a beíratkozott olvasóink részére a szlovén közkönyvtárak könyvtárközi hálózatán keresztül megrendeljük és kikölcsönözzük.

A könyvtári dokumentumok többféle módon rendelhetők meg:

  • elektronikus postán az Én könyvtáram (Moja knjižnica) menüponton keresztül, amely a  Cobiss/Opac  szlovén elektronikus könyvtári katalógus keretében működik.
  • a könyvtári munkatárs segítségével a helyszínen közösen kitölthető a könyvtárközi kölcsönzésre szóló megrendelőlap.
  • a könyvtárközi kölcsönzésre szóló űrlapot kitöltve elküldi a következő e-címre: illsikms@ms.sik.si

Feltételek és lehetőségek

  • A könyvtárközi kölcsönzést csak a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár tagjai vehetik igénybe.  
  • Csak azon könyvtári dokumentumokat rendeljük meg, amelyeket a partner könyvtárak is kikölcsönöznek. Azon dokumentumokat, amelyek a partnerkönyvtáraknál nem hozzáférhetők, vagy csak korlátozott módon, illetve olvasótermi használatra adnának ki – mi nem rendeljük meg a könyvtárközi hálózaton keresztül.
  • A dokumentumok kölcsönzési határidejét a küldő partnerkönyvtár határozza meg.

A könyvtárközi kölcsönzés keretében az olvasó kötelezi magát a következőkre:

  • tiszteletben tartja a kikölcsönzött dokumentumra vonatkozó szerzői és a vele járó más jogokat.
  • megtéríti mindazon költségeket, amelyek a könyvtárközi kölcsönzés során keletkeztek.
  • a kikölcsönzött dokumentumot sérülésmentesen és épségben a megadott határidőre visszahozza.