Helyismereti gyűjtemény

A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár helyismereti állománya felöleli a Mura folyó jobb és bal partján lévő területeket - Prlekiját, Muravidéket és Rábavidéket. A könyvtár gyűjti, rendszerezi és szakmai szempontból feldolgozza e három földrajzi tájegységre vonatkozó kiadványokat történelmi, földrajzi, régészeti, irodalmi, nyelvészeti, szociológiai s néprajzi szempontból. A helyismereti dokumentumok gyűjtése két fő szempontból történik:

  • a szerző muravidéki, rábavidéki, ill. prlekijai születésű,
  • gyűjtjük azon könyvtári és nem könyvtári dokumentumokat, amelyek  Prlekijával, Muravidékkel és Rábavidékkel kapcsolatosak, de a szerzőjük nem e három területről való.  

Könyvtárunknak több helyismereti gyűjteménye van. Legfontosabb a régi könyvek és a könyvritkaságok gyűjteménye, javarészt a 18. és a 19. századból. E könyvek érdekessége az, hogy muravidéki nyelvjárásban s magyar betűkkel íródtak. Igen jelentős a muravidéki írók kéziratgyűjteménye és a kéziratos daloskönyvek.

A könyvtári helyismereti munka sokrétű - dokumentumokat gyűjtünk és helybeni használatra kölcsönzünk, tájékoztatunk, kiállításokat, író-olvasó találkozókat és könyvbemutatókat szervezünk a helyi alkotókkal együttműködve, amellett jó kapcsolatot alakítottunk ki a magyarországi könyvtárakkal is. Ezzel egyidőben a COBISS könyvtári adatbázis keretében feldolgozzuk e három tájegységre vonatkozó legfontosabb folyóirat és újságcikekket. 

Könyvtárunk könyvritkaságai és kéziratai:

a) muravidéki tájnyelvű művek:

Števan Küzmič: Nouvi zákon, Halle 1771, sign. R 231
Mikloš Küzmič: Kniga molitvena, Sopron 1783, sign. 274
Mihael Bakoš: Nouvi gráduvál, Sopron 1789, sign. R 270
Števan Sijarto: Mrtvecsne peszmi, Szombotel 1796, sign. R 129
Sztarisinsztvo i zvacsinsztvo, Sopron 1807, sign. R 240
Vizitációs oklevél 1627-ből, sign. Ro 1
Egyházi krónika 1694-ból, sign. Ro 101
Peszen od sztáre babé, sign. Ro 2
(kéziratos énekeskönyv, a 18. században íródhatott),
Előadások jegyzetei, Jena 1754, sign. Ro 69
Borovnjak kéziratos énekeskönyve (nincs feltüntetve a keletkezési év,
feltételezhető, hogy az 1800-s évek második felében íródott.), sign. Ro 3

b) szlovéniai és stájervidéki művek :

Jurij Dalmatin: Biblia, tu je vse Svetu pismu...Wittenberg 1584, sign. R 267
Johann W. Valvasor: Slava vojvodine Kranjske, Nürnberg 1689, sign. R 268
Jurij Japelj: Svetu pismu noviga testamenta (II.), Ljubljana 1786, sign. R 277
Jernej Kopitar: Grammatik der slavischen Sprache in
Krain, Kärnten und Steyermark, Laibach 1808, sign. R 256
Peter Dajnko: Posvetne pesmi med slovenskim narodom na Štajarskem, Radgona 1827, sign. R 276

c) külföldi művek :

Valentinus curio lectori, 1523, sign. R 283
Tomus... operum reverendi Patris D.(oktorja) M.(artina)
L.(utra) quae vir Dei ab..., Ienae 1564, sign. R 265
Német nyelvű szentírás, Köln 1600, sign. R 279
Római misszálé, 1634, sign. R 284
Ioachimo Pastorio: Flori Polonici seu polonicae historiae, Norimbergae 1642, sign. R 281
Svaty Vincentius Ferrerius, 1728, sign. R 273
Császári oklevelek a bécsi udvarból, Wien, 1778-1784, sign. Fasc. 129