E-könyvtár

Az E-könyvtár egy világhálós nyilvános hozzáférési pont. Ez a szlovén webportál (slovenskih e-točkma már több mint 390 nyilvános hozzáférési pontot kapcsol össze egész Szlovénia területén, ezek: e-iskolák, e-könyvtárak, nyilvános e-információs pontok, multimédiás központok, s egyebek.  

Az E-könyvtár működési költségeit a Felsőoktatási, Tudományos és a Technológiai, valamint a Művelődési Minisztérium finanszírozza. A költségek egy részét pedig a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár biztosítja saját eszközeiből.

  • A könyvtári látogatók s az olvasók részére ingyenes számítógép használatot és világhálós hozzáférést biztosítunk a digitális tartalmakhoz,
  • amellett lehetőség van az elektronikus posta és a szövegszerkesztők használatára.
  • A könyvtár valamennyi látogatója s olvasója részére a számítógépek használata  ingyenes. Ezt megelőzően minden felhasználónak érvényes személylappal kell igazolni kilétét, míg az olvasóknak érvényes olvasói jegyüket kell felmutatni.  
  • Az itt megírt s elkészült dokumentumokat mindenki a saját USB kulcsára, illetve CD-R(W) mentheti el.
  • A megírt dokumentumokat a könyvtárban ki lehet nyomtatni, míg a nyomtatási költségeket az érvényben lévő szolgáltatási árjegyzék alapján a könyvtár megfizetteti.
  • A könyvtár olvasói és felhasználói a könyvtár munkatársainak kötelesek jelenteni a számítógép esetében észlelt gépi és program rendellenességeket. Ellenkező esetben a számítógép és a felhasználói program meghibásodása miatt ő a felelős.
  • Nem engedélyezett a számítógépek beállításainak megváltoztatása és újabb programok telepítése.