Oddelek za odrasle
20. september 2023, ob 18:00

So z nami, smo z njimi 1

Franci Just in Štefan Kardoš

S to knjigo Slavistično društvo Prekmurja, Prlekije in Porabja obeležuje 300. obletnico rojstva Števana Küzmiča, 150. obletnico smrti Janoša Kardoša in 100-letnico rojstva Franka Bükviča.

Na dogodku bo izveden tudi recital prekmurskih pesmi in proznih odlomkov V mojom gjeziki je moj dom, v katerem bosta avtorja skupaj z Gabrijelo Grafol Peurača in Zdenko Jelenovec predstavila leposlovno ustvarjanje prekmurskih evaneličanskih piscev od 18. do 20. stoletja. Pridružila se jim bo glasbena skupina Falajček v zasedbi Tjaša Šimonka Kavaš (vokal), Miha Kavaš (violina) in Dani Kolarič (cimbale).

V prvem delu knjige z naslovom Izročilo Števana Küzmiča, Janoša Kardoša in Franka Bükviča Franci Just opisuje čas, v katerem so navedeni pisci delovali, podaja osnovne biografsko-bibliografske podatke o njih, predstavlja njihovo slovstveno delo in izpostavlja vsebine njihovih poglavitnih knjig. To predstavitev spremlja slikovno in besedno ponazoritveno gradivo, ki bralcem približuje besedo obravnavanih avtorjev ter čas in prostor, v katerih so jo uporabljali.

Poleg naštetih obletnic pa vse tri pisce povezuje še evangeličanska verska provenienca. Zato v drugem delu knjige z naslovom Romanje za Knjigo Štefan Kardoš v obliki vodnika po štirih kolesarskih poteh predstavlja verskokulturno zgodovino prekmurskih evangeličanskih cerkva in cerkvenih občin, sakralne objekte in spominska obeležja ter prekmurske evangeličanske pisce, ki izhajajo iz krajev, skozi katere tečejo kolesarske poti, ali so v njih delovali.