Oddelek za odrasle
12. oktober 2023, ob 14:30

Predstavitev knjige: Dezinstitucionalizacija II: nedokončana

izr. prof. dr. Vito Flaker in dr. Andreja Rafaelič

Gre za najpopolnejši opis procesa dezinstitucionalizacije v Sloveniji. Iz recenzije: "Monografija prinaša novo temeljno znanje o razvoju področja socialnega varstva in socialnega dela, ki bo v prihodnosti v pomoč pri boljšem načrtovanju in izvajanju temeljnih reform na področju dolgotrajne oskrbe v Sloveniji in bo pripomoglo k prehodu oskrbe ljudi iz institucij v skupnost. Strokovnjaki na področju socialnega varstva, politični odločevalci in vsi, ki se ukvarjajo s procesi dezinstitucionalizacije v Sloveniji, lahko monografijo uporabijo za vpogled v zgodovinski razvoj stroke, črpanje znanja iz preteklih izkušenj in spoznanj teh hkrati kot smerokaz za razvoj prihodnje prakse."