Oddelek za odrasle
22. september 2023, ob 18:00

Predstavitev knjige: Nastavi mi zrcalo

Evelina Katalinić in Andrej Omulec

»Današnji učenci potrebujejo aktivno vlogo v učnem procesu, četudi se ta izvaja na daljavo. Da bodo postali aktivni, morajo dobiti uvid, da je učenje potrebno za doseganje življenjskega cilja. Do tega uvida ga pripeljejo povratne informacije, zato je nujen formativni pristop v sodobni vzgoji in izobraževanju. Formativnost v knjigi Nastavi mi zrcalo je prikazana kot povratna informacija staršem, vzgojiteljem in učiteljem, in sicer z vidika, kako spodbujati umske sposobnosti otroka, kako se odzivati na frustracije in otrokova čustva, kako postavljati meje otroku in mu hkrati dati občutek varnosti, kako otroku olajšati prehod v vrtec in šolo in kako razumeti funkcioniranje posameznika v povezavi s psihosocialnim razvojem posameznika. Knjiga med drugim prikazuje otrokov pogled na vzgojno-izobraževalni proces in kot taka daje odgovor, katere so tiste metode, ki omogočajo spodbudne učne situacije tako doma kakor v šoli.«

 

mag. Evelina Katalinić, prof.

Profesorica pedagogike in geografije ter magistrica znanosti na področju geografije z vidika izobraževanja. S svojim delom v svetovalni službi in s svojimi pedagoškimi izkušnjami poučevanja staršem in učiteljem svetuje, kako lahko z ustrezno vzgojo prispevajo k pozitivni samopodobi posameznika in posledično k boljšim rezultatom učencev ter vzgojno-izobraževalnih institucij kot celote. Bila je aktivno vključena v prenovo posodobitve gimnazijskih programov, kjer se je ukvarjala z razvojem kompleksnega mišljenja dijakov na podlagi medpredmetnih povezav, prav tako sodeluje z Zavodom za šolstvo v okviru projektne skupine za formativno spremljanje znanja. Ključni poudarek pri vzgojno-izobraževalnem delu daje krepitvi samostojnosti in ustvarjalnosti posameznika.

 

dr. Andrej Omulec

Doktor znanosti zakonske in družinske terapije, družinski terapevt in supervizor v psihoterapiji. V preteklosti se je 15 let profesionalno ukvarjal s športom, zato ima veliko praktičnih izkušenj, kako usklajevati šolanje z obšolskimi dejavnostmi in pri tem ostati učno uspešen. Na Zvezi prijateljev Mladine Ljubljana Moste-Polje deluje kot družinski terapevt, supervizor in kot vodja projekta Volja vselej najde pot, ki je bil razglašen za najboljši socialnovarstveni program v Sloveniji v letu 2022. V sodelovanju z Rejniškim društvom Slovenije je bil soustanovitelj terapevtskih taborov za otroke iz rejniških družin, izobraževal pa je tudi rejniške starše. Na Karitasu Murska Sobota je bil vodja projekta socialnega vključevanja za ranljive skupine. Je avtor številnih strokovnih in znanstvenih člankov o vzgoji in medsebojnih odnosih, predava v vzgojno-izobraževalnih institucijah, s katerimi sodeluje tudi kot terapevt za otroke v stiski. Prav tako sodeluje z Vzgojnim domom Veržej, v preteklosti pa se je veliko ukvarjal z otroki in odraslimi s posebnimi potrebami in z odvisniki. Ker so v družinsko terapijo vključeni mladostniki in njihovi starši, ima ogromno znanja o intrapsihičnem svetu mladostnikov, ki nam ga v pričujočem delu slikovito približa.