Obvestila
,

Čitalnica PAM v PiŠK

Enota za Prekmurje

Pokrajinski arhiv Maribor (PAM) skladno z veljavno zakonodajo opravlja javno arhivsko službo za celotno območje Prekmurja (Upravna enota Murska Sobota in Upravna enota Lendava). Da bo do sedaj zbrano in ohranjeno arhivsko gradivo lažje dostopno tudi Prekmurcem v znanstvenoraziskovalne in upravno-poslovne namene je uporaba tega gradiva zagotovljena tudi v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota (PIŠK).  

Čitalnica   Pokrajinskega  arhiva  Maribor  –  enota  za  Prekmurje bo  v  PIŠK  odprta  od 1. junija 2016 vsako sredo med 9.00 in 13.00 uro ob predhodni najavi. Gradivo, ki ga želite pregledovati v sredo, morate naročiti najkasneje v ponedeljek, sicer bomo gradivo pripravili šele za naslednjo sredo.

Podrobnosti glede raziskovanja so na voljo na spletni strani Pokrajinskega arhiva Maribor, v zavihku Enoti arhiva. Gradivo, ki bi ga radi pregledovali, lahko naročite z uporabo iskalnika SIRAnet, po telefonu (02 228 50 21 - čitalnica), po običajni pošti (Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, 2000 Maribor) ali po elektronski pošti (knjiznica@pokarh-mb.si).