Oddelek za odrasle
16. junij 2022, ob 18:00

Predstavitev knjige: Človek v pravu

Boštjan Kojc

Knjiga razkrinka pravo in ponuja bistveno vedenje, s katerim se človek lahko razsužni in postane svoboden v pravnem smislu. Pokaže pomembnost izjave da živiš, da nisi v cerkvenem času in da bivaš na zemlji dežel. Prinaša predvsem to, kar nas šole ne naučijo in si po navadi lahko le sami mukotrpno izbrskamo. Gre za dejstva, ki nas osvobodijo, saj spoznamo ozadja prevar in možnosti, ki so nam na razpolago. Na ta način si izvzet iz teritorialnega in časovnega okvira ter s tem izven prisojnosti korporacij.

Človek naj uporabi vedenja za varno poslovanje, ravnanje, trgovanje in pogajajnja, potrebna v vsakodnevnem soočanju z javnimi-upravnimi-državnimi organi, tako imenovane oblasti.

Ko se bralec zave svojega dejanskega položaja v pravu, stopi na samostojno in neodvisno pot k obilju in varnosti.

Ob predstavitvi knjige bo avtor odgovarjal na teme:

 • Legalno pomeni razveljavitev prava Stvarstva
 • Obstoj vlade in pravnega sistema v legalnem
 • Etika in morala
 • Praven pomen človekove kreacije
 • Pravo
 • Pravičnost
 • Naravno pravo
 • Mednarodno zasebno pravo
 • Nateg, ki se vleče že nekaj tisoč let
 • Admiralitetno pravo
 • Prvi Trust Sveta
 • Trojna krona Ba’ala
 • Neveljavnost Cestui Que Vie akta
 • Potom prevare, me ima država za sužna
 • Vem, kaj mi je bilo prikrito
 • O obilju s sistemom
 • Suveren je postal tisti človek, ki je ponovno vzpostavil svoje prirojene pravice
 • Zaprisežena izjavada živim
 • Človekove pravice in svoboščine
 • Rešitev osnovnih zablod
 • Temelj pravde in prava
 • Država
 • Spoznajte orožarno, ki je uperjena proti vam!
 • Religije sužnijo starožitne
 • Kako tržijo osebo
 • Cilji sodelovanja z ljudmi, ki želijo živeti svobodo
 • Poziv – sklic na Naravno pravo
 • Uveljavitev pravde
 • Dokazi, da smo Slovenci staroselci
 • Slovensko pravo – Slovenska Pravda – Institutio Sclavenica
 • DEKLARACIJA ZDRUŽENIH NARODOV O PRAVICAH DOMORODNIH LJUDI
 • VELJAVNE PRAVNE MAKSIME KOT OSNOVA PRAVNIH PRAVIL
 • OBČI DRŽAVLJANSKI ZAKONIK
 • KOLEDNICA ZA 7530
 • GLOSAR RES IN PRAV
 • PROCES KOMERCIALNE-ZAPRISEŽENE-IZJAVE
 • Nujno vedenje za vsakega človeka