Oddelek za odrasle
27. maj 2021, ob 20:00

Vzgoja volje, vztrajnosti in prenašanja porazov

e-predavanje prof. dr. Zdenke Zalokar Divjak

Redni prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak je po poklicu psihologinja, svojo poklicno izpopolnjevanje pa je najprej nadaljevala na Medicinski Fakulteti v Zagrebu, kjer si je pridobila tudi naziv »Magistra socialne psihiatrije«. Nato je specializirala v Münchnu logoterapijo – terapijo za smislom življenja, ki je postala tudi njeno glavno teoretično izhodišče za vsakodnevno praktično delo. Njena pot se je nadaljevala z doktoratom iz psiholoških znanosti in nazivom rednega profesorja iz psihologije. Za sabo ima čez trideset let praktičnega dela zlasti s področja psihologije osebnosti, medosebnih odnosov, pomena komunikacije in to v izobraževalnem, svetovalnem in terapevtskem delu. Posebno področje predstavlja delo z otroki in mladino, saj že vrsto let vodi »Tabore za ustvarjalno življenje otrok in mladine«.

Vsebina predavanja

Samostojnost otroka je gotovo ena najbolj pomembnih nalog tako za starše kot učitelje. Vsak otrok razpolaga s svojimi sposobnostmi, značilnostmi in razvojnimi zahtevami, zato je pomembno, da vsakega otroka dobro poznamo in prilagodimo njemu naše vzgojne zahteve. Pomembno je, da se starši in učitelji zavedamo, da vse kar naredimo namesto otroka ne prispeva k njegovi samostojnosti. Velik pripomoček k samostojnosti pomeni vzgoja volje, vztrajnosti, prenašanje porazov in naša doslednost pri postavljanju meja in zahtev.

Predavanje bo na ogled na tej YouTube povezavi od 26. do 28. maja 2021.