Obvestila
12. marec 2021, ob 15:11

Nove publikacije PIŠK MS

Vabljeni k branju.

Soboška potujoča knjižnica - v letu 2020 je knjižnica praznovala 25-letnico delovanja potujočega knjižničarstva z bibliobusom in ta srebrni jubilej obeležila z zbornikom, v katerem so zbrani zapisi o potujoči knjižnici, ki z bibliobusom, zlasti v manjših naseljih in pri ranljivih skupinah uporabnikov, zadovoljuje potrebe bralcev po izobraževanju, kulturi in razvedrilu, dostopnost do sodobnih virov in informacij. Po strokovnem delu zbornika sledi še literarni, v katerem so zbrani vtisi, spomini in popotnice potujoči knjižnici z literarnega natečaja »Knjiga, moj vir navdiha«.

Gimnazija v Monoštru in njen pomen za Slovence v Slovenski krajini  ta gimnazija, ustanovljena leta 1893, je bila do ustanovitve Gimnazije v Murski Soboti leta 1919 osrednja izobraževalna srednješolska ustanova v Slovenski krajini, obiskovali pa so jo tako porabski kot prekmurski dijaki. Po uvodnih poglavjih o zgodovini Porabja in mesta Monošter ter šolanju Slovencev v Slovenski krajini do 20. stoletja je za vpogled v življenje gimnazije za obdobje 1893-1948 podan splošni oris učiteljskega zbora, večja pozornost pa je namenjena dijakom, s posebnim ozirom na dijake iz današnjega Prekmurja in Porabja, prav tako so posamično  predstavljeni vsi maturantje iz Prekmurja.  

Prekmuriana – v tretji številki knjižnične revije za literaturo in kulturno zgodovino literarni zapisi poudarjajo vlogo in pomen knjige ter zapisane besede od otroštva naprej ter izpostavljajo branje kot kulturno vrednoto. Kulturno-zgodovinsko zapisi pa približujejo prekmursko pisno kulturno dediščino in zgodovino lokalne skupnosti, ozaveščajo o pomenu domoznanskega gradiva v knjižnici in spodbujajo zanimanje za to gradivo. Tak primer je tudi izredno redko ohranjena prva prekmurska sanjska knjiga iz leta 1919.

Vse tri publikacije so na voljo za izposojo na oddelku za odrasle, revijo Prekmuriana pa vam tudi podarjamo.