Obvestila
6. oktober 2020, ob 00:00

Knjižnice.si

Portal slovenskih splošnih knjižnic

Portal Knjižnice.si na enem mestu združuje vse pomembne informacije o dejavnostih slovenskih splošnih knjižnic. Namen je približati knjižnične storitve vsakomur, promovirati dejavnosti splošnih knjižnic in nuditi informacije o delovanju slovenskega splošnega knjižničarstva vsej zainteresirani javnosti, zlasti pa uporabnikom splošnim knjižnic, knjižničarjem in širši javnosti.  

Za vsebino in razvoj portala skrbi uredniški odbor z desetimi uredniki iz osrednjih območnih knjižnic in glavnim uredništvom v Mariborski knjižnici.

Vabljeni k obisku.