Oddelek za odrasle
18. junij 2020, ob 20:00

Prekmurski časopisi iz Amerike?!

5. e-domoznanski večer

V prvi polovici 20. stoletja, v času razcveta prekmurske publicistike, je bila ta brana tudi čez ocean v novi domovini, kamor so migrirali številni prekmurski in porabski Slovenci. Hkrati pa je čez ocean v staro domovino potovala in prihajala publicistika, ki je poročala o kulturnih, verskih, političnih in družbenih aktivnostih prekmurskih in porabskih Slovencev v daljnji Ameriki. Zapisana v prekmurščini je ohranjala slovensko narodno zavest v novi domovini in obenem vez s staro domovino.

Časopise, ki so še danes eden najpomembnejših virov o življenju prekmurskih in porabskih Slovencev v Ameriki v prvi polovici 20. stoletja, in njihove urednike bo predstavila dr. Klaudija Sedar.

Pridružite se nam na našem YouTube kanalu.