Oddelek za odrasle
6. marec 2020, ob 18:00

Predstavitev Velikega madžarsko-slovenskega spletnega slovarja

založbe Akadémiai Kiadó

Predstavili ga bodo:

  • akademik prof. dr. Marko Jesenšek,
  • nosilec projekta prof. dr. István Lukács,
  • odgovorna urednica izr. prof. dr. Marija Bajzek Lukač,
  • lektorica izr. prof. dr. Natalija Ulčnik in
  • urednica Brigitta Soós.