Oddelek za odrasle
10. februar 2020, ob 11:00

Knjižnični utrip in založništvo PIŠK MS v letu 2019

Novinarska konferenca

Spoštovani,

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota s svojim poslanstvom, storitvami in dejavnostmi zadovoljuje potrebe lokalne skupnosti, prispeva k dvigu, kakovosti in razvoju posameznika kot tudi k utripu lokalnega okolja. Glede na to, da postaja poleg izobraževalnega in informacijskega vse bolj tudi družabno in kulturno središče, je prizadevanje za pestrost vsebin še toliko večje in preudarneje zastavljeno. V letu 2019 je bila Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota še intenzivneje vpeta v različne aktivnosti, bodisi v sklopu jubilejnega prekmurskega leta bodisi z lastnimi knjižničnimi dejavnostmi, s katerimi smo svoje delo predstavljali in približevali različnim ciljnim skupinam.

Na novinarski konferenci bomo predstavili pogled v preteklo leto in v zapisane vrstice, ki smo jih dodali naši knjižnični založniški zbirki.

Vljudno vabljeni.

mag. Klaudija Šek Škafar
direktorica PIŠK Murska Sobota