Oddelek za odrasle
12. februar 2020, ob 17:00

Vanekov večer: O varstvu narave v Pomurju in na Pohorju

mag. Matjaž Jež

Januarja leta 1920 je trinajst uglednih posameznikov in strokovnjakov Odseka za varstvo prirode Muzejskega društva v Ljubljani napisalo Spomenico in pozvalo pokrajinsko vlado Slovenije, naj začne sistematično varovati naravo v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ob stoletnici te pobude se bomo pogovarjali z mag. Matjažem Ježem.

Mag. Matjaž Jež, rojen leta 1947 v Mariboru, upokojen profesor biologije in magister bioloških znanosti Univerze v Ljubljani, je v severovzhodni Sloveniji znan kot varuh narave. V obdobju od 1978 do 2012 je bil kot naravovarstvenik zaposlen v Mariboru – najprej na Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine, po letu 2002 pa na Zavodu RS za varstvo narave, ki ga je vodil med letoma 2002 in 2012. Živi v Mislinji, kjer vodi Društvo narava Pohorja in se posveča ohranjanju narave.

Poklicno se je ukvarjal z raziskovanjem in vrednotenjem narave, predvsem na območju severovzhodne Slovenije – od Pece do Lendavskih goric ter od Goričkega do haloških gričev. S pomočjo sodelavcev se je ves čas trudil ozaveščati tamkajšnje prebivalce o varovanju in ohranitvi naravnih vrednot in jih zakonsko zavarovati kot krajinske in regijske parke, še zlasti Muro in Pohorje. Objavlja strokovne in poljudne članke, piše scenarije za naravoslovne filme, fotografira in predava.