Oddelek za odrasle
13. november 2019, ob 18:00

Predstavitev spominsko-znanstvenega zbornika: Vanekovo stoletje

Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija

Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in Inštitut za narodnostna vprašanja iz Ljubljane so pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru izdali spominsko-znanstveni zbornik "Vanekovo stoletje", ob 100-letnici rojstva dr. Vaneka Šiftarja. Zbornik je uredila prof. dr. Darja Senčur Peček, dolgoletna sodelavka Ustanove in prodekanja Pravne fakultete Univerze v Mariboru. V zborniku je zbranih petintrideset prispevkov, od spominskih, ki osvetljujejo življenje in različna področja delovanja treh, med seboj povezanih Prekmurcev: Vaneka Šiftarja, njegovega sopotnika Antona Vratuše in tudi dolgoletnega sodelavca Ustanove, lani preminulega Franca Kuzmiča, do strokovnih in znanstvenih prispevkov, tematsko v širšem smislu povezanih s Prekmurjem in/ali z delom Vaneka Šiftarja.

 

Pozdravni nagovori:
predstavniki izdajateljev zbornika in Feri Hajoš, dolgoletni prijatelj in sodelavec dr. Vaneka Šiftarja.

Zbornik bodo predstavili:
prof. dr. Darja Senčur Peček, urednica in drugi avtorji.

V programu bodo sodelovali:
Pevski zbor Štefan Kovač,
Glasbena šola Murska Sobota,
Romska glasbena skupina "DNNK",
Gabrijela Granfol Peurača,
Boštjan Rous.

Program je pripravila Irma Benko.