Oddelek za odrasle
14. november 2019, ob 18:00

Predstavitev zgodovinske monografije 1919: rdeče Prekmurje

Darjan Lorenčič

Poljudnoznanstvena monografija mladega zgodovinarja Darjana Lorenčiča se osredotoča na prelomno leto v prekmurski in nič manj slovenski in evropski zgodovini, zanima pa ga predvsem, na kakšen način je na dogajanje na našem področju vplivala madžarska sovjetska revolucija. Lorenčič posebno pozornost nameni tudi Murski republiki ter njenemu ključnemu akterju Vilmošu Tkalcu, s posebnim poudarkom na vprašanju, ali je bil Tkalec junak ali avanturist, ki je samo izkoristil trenutek.
Lorenčič ne teži k podpihovanju mitov, ampak se skuša preko pričevanj postaviti v tisti čas in razumeti, kako so ljudje v konkretnem času ravnali iz konkretnih okoliščin. »V prejšnjih delih so ocenjevalci prevratnega obdobja ključne zgodovinske osebnosti sodili z vidika današnjega časa, kar je privedlo do napačnih spoznanj.« Ko tako z avtorjem monografije pretresemo, kar je bilo na dano temo napisanega, se zdi, da posamezne dosedanje interpretacije prevečkrat ustrezajo določenim »opcijam«. Lorenčičev vpogled ne samo v čas in okoliščine, ki jih raziskuje, ampak tudi v pretekle interpretacije, tako prinaša svež in vsekakor dobrodošel nov pogled na stare zgodbe.