Oddelek za odrasle
15. april 2019, ob 17:00

Otvoritev razstav in okrogla miza

Gimnazija Murska Sobota

Otvoritev razstav ob 17. in okrogla miza ob 18. uri.