Oddelek za odrasle
24. maj 2019, ob 19:00

Ta zdrava prehrana za vsakogar

Motvarjevci, Kulturni dom – Szentlászló, kultúrotthon

Predavateljica bo Jolanda Prelec Lainščak, univ. dipl. inž. živilske tehnologije.

Razstava najnovejših knjig za zdravo prehrano bo v slovenščini in madžarščini.

Dogodek bo v madžarščini s kratkim slovenskim prevodom.