Mladinski oddelek, Obvestila
1. oktober 2022, ob 12:31

KAROLININA BRALNA ZNAČKA

LAHKO BRANJE 2022/2023

PROJEKT BRALNE VEZI, KI JE NASTAL V SODELOVANJU POKRAJINSKE IN ŠTUDIJSKE KNJIŽNICE MURSKA SOBOTA IN VARSTVENO-DELOVNEGA CENTRA MURSKA SOBOTA, ZAGOTAVLJA BRALCEM, KI TEŽJE BEREJO, PRAVICO DOSTOPA DO KULTURE, LITERATURE IN INFORMACIJ V RAZUMLJIVI OBLIKI.

V KNJIŽNICI JE V TA NAMEN NA MLADINSKEM ODDELKU KNJIŽNA POLICA, NA KATERI SO KNJIGE ZA VSE, KI TEŽKO BEREJO IN TEŽJE RAZUMEJO NAVADNO BESEDILO.

KAROLININA BRALNA ZNAČKA POTEKA OD OKTOBRA 2022 DO OKTOBRA 2023, PREBERETA PA SE DVE PROZNI DELI IN ENA PESEM IZ PESNIŠKE ZBIRKE.

NAJ NAS BRALNE VEZI POVEŽEJO!

 

SEZNAM PRIPOROČENIH KNJIG