Oddelek za odrasle
1. september 2015, ob 20:00

Predstavitev knjige Odtisnil sem grafiko in razstava: Samo za eno črtico gre

mag. Oto Vogrin

Murska Sobota, ali pa še bolje Prekmurje, ki resnično obstaja kot del sveta tudi skozi pogled avtorja.

Črta je nepretrgana vrsta točk, v nesporni definiciji speljana po ravnini, v dramskem delu kot kratka pripoved o enem samem dogodku. Kot dramsko besedilo definirana opis čustvenega doživetja posameznika, vendar brez prave zgodbe. Pa vendar je črtica ali pa črta nekaj, kar z lahkoto preberemo, a je samo od nas odvisno, koliko jo tudi sprejmemo in razumemo.

Če izhajam iz tanke ali pa ne preveč tanke črte odgovornosti, sta edino pomembni odgovornost do vas in odgovornost do likovne teorije.

Osnovni razlog za nastanek teh odtisov je nedvomno ravno v spoznavanju in izrazu značilnosti pokrajine in ljudi, z vsem spoštovanjem do tradicije. Želel sem potegniti značilne elemente iz te pokrajine, ne kot absolutne in univerzalne, saj so lahko ti kjerkoli, ampak kot osebno izpovedne, pa čeprav izrečene samo s črto. Torej …

Za eno samo črtico gre!

Prekmurje mi predstavlja eno samo ali pa celo neskončno črto, ki je z enim samim pogledom pravzaprav ne morem zajeti kot celoto. Zato je podoba pred vami zajeta iz devetih odtisov, izmed katerih je vsak zase konec in nadaljevanje. Nadaljuje se lahko v levo in desno, pa tudi vrine se lahko kakšen motiv. Pravzaprav je mogoče vse, kar ne ruši jasnega koncepta črte, ki v zlatem rezu deli likovni prostor na tu in tam zgoraj.

Tehnični postopek bi lahko definirali kot postopek redukcije matrice. Postopek je v drugi polovici 20. stoletja uporabil in izpopolnil Picasso z izdelavo serije linolejev. Zahteva večkratno odtiskovanje, postopno reducirane matrice z več barvami, zato je že pri samem osnutku dela potrebno predvideti vse najmanjše detajle, barve in strukturne reze.

Sam razstavni prostor omejuje postavitev na reducirano postavitev treh segmentov delovnih postopkov: 

Sam razstavni prostor omejuje postavitev na reducirano postavitev treh segmentov delovnih postopkov:

1.    didaktično-postopkovna metoda produkcije,

2.    tehnološka raziskava postopka, barve in materialov,

3.    prostorska celostna postavitev.

 

Zato je ta razstava za TU,  je TU in takšna tudi nikoli več.

S tem sem poskušal odgovoriti na temeljno vprašanje, ki si ga ob lastni produkciji nenehno zastavljam: kako, zakaj in s kakšnim namenom

 

Zapisal in nisem pristavil pike, pa tudi ne vem, če jo sploh kdaj bom

Oto