Oddelek za odrasle
22. februar 2017, ob 18:00

Predstavitev knjige humoresk: Rakičanski breg ; Monošterski brejg

Branko Šömen

Knjiga je izšla kot 19. zvezek knjižne zbirke Med Rabo in Muro v sodelovanju Društva za humanistična vprašanja ARGO in Zveze Slovencev na Madžarskem.

V pogovoru z avtorjem jo bo predstavil urednik Milan Vincetič, odlomke iz nje bo interpretirala Simona Cizar.

 

V pokrajini so najbolj zanimivi ljudje. Düplina spoznaš takoj, sa-mo da odpre usta. Düplinščina je tukaj drugi uradni jezik. Düplini so najpametnejši, kar jim sicer ne piše na čelu, samo v srcih. Njiho-va srca so dragocena, a v glavnem razprodana. Ženska, ki se omoži z Düplinom, ima vse, kar si želi, le da tega včasih ne vidi. V pokrajini so mnoge stvari nevidne: ne vidi se, koliko so ljudje pametni in ko-liko prizadeti, prav tako ne, od kod prihaja denar, samó kam od-haja, a tudi to je nekaj.

Vsi so domoljubi, samo nihče od njih ni prehodil dežele po dolgem in počez. Zato je njihova ljubezen do domovine neizmerna, vleče se od tod – pa nazaj. Tu, kjer so, jim je najlepše. Tisti, ki so odšli v tu-jino, se radi vračajo, najraje so po-kopani v domači grudi. Toda v novem stoletju bi vsi radi živeli doma, kajti v tej deželi še nihče ni umrl od lakote, v tej deželi te za-prejo, hitro obsodijo, še hitreje pa izpustijo, ne odvzamejo ti ukrade-nega denarja, marveč te celo na-govarjajo k novim investicijam.